Lesuren

Lesuren

Voormiddag: 08.35u tot 12.15u.
Namiddag: 13.30u tot 15.30u.

Er is toezicht vanaf 08.15u.

Zorg ervoor dat uw kind tijdig op school aanwezig is.
Na het belsignaal ’s morgens en ’s middags gaan de poorten op slot. Je kan altijd de school binnenkomen via het secretariaat.

Verkeer rond de school

De ‘parkingspeelplaats’ aan de turnzaal is opnieuw parking voor auto’s. Hierdoor is er geen ‘schoolstraat’ meer tussen de Kuiperstraat en de parking kerkhof. De blauwe zone is er opnieuw in voege. Ouders die met de auto komen, kunnen hier parkeren en de kinderen te voet naar school brengen.

We geven nog eens mee dat de Cardijnlaan is afgesloten voor auto’s van 8.15u. tot 8.40u. en van 15.15u. tot 15.45u. Op woensdag is dit van 12.00u. tot 12.30u.
De Cardijnlaan is dan een ‘schoolstraat'. Er is geen doorgaand autoverkeer mogelijk. Alle autoverkeer is er dan verboden. Fietsers en voetgangers mogen uiteraard wel door. 

Wie met de auto komt langs de kant van de kerk, parkeert de auto best aan de kerk of op de Oostakker. 
Fietsers parkeren hun fiets in de fietsenstalling 
Er is geen doorgang meer mogelijk via het paadje tussen de Regenboog en de hof van de pastoor. Je kan al wandelend de Cardijnlaan bereiken via de trap over de Kampus.

Kleuterschool

Brengen tussen 8.15u. en 8.25u.
Alle kleuters worden gebracht naar de speelzaal en opgevangen door de juf met toezicht. Je kan de speelzaal bereiken via de buitendeur van het Staminee. Om 8.25u brengt de juf de ‘vroege’ kleuters via de gang naar hun klas.

Brengen tussen 8.25u. en 8.35u.
Alle kleuters worden naar de klas gebracht. 
De kleuters van de gele, rode, oranje en groene klas worden via de speelplaats naar het terras aan de klas gebracht.
De paarse en blauwe kleuters nemen de deur van de kleutergang onder het afdak "De Verbinding" en komen zo bij de klas.

Brengen tussen 12.30u. en 13.30u.
Alle kleuters worden naar de speelplaats gebracht.

Ophalen om 12.15u. en 15.30u.
De kleuters van de gele, rode, oranje en groene klas worden opgehaald op het terras.
De kleuters van de paarse en blauwe klas staan onder het afdak "De Verbinding" aan de paarse klas.

Kleuters die naar BKO "De Regenboog" gaan, verzamelen in de grote speelzaal vlakbij de BKO.
Wanneer de deur van het klasterras toe is of de juf van Paars en Blauw niet meer onder het afdak staat, zitten de kleuters die nog niet opgehaald zijn in de grote speelzaal tot 15.45u. Je kan deze dan bereiken via de ingang aan het Staminee.

Lagere school

Onze leerlingen van de lagere school komen de school binnen via de Cardijnlaan. Er is een poort voor voetgangers en een poort voor fietsers via de fietsenstalling.

Na schooltijd verlaten onze kinderen de school in twee rijen: voetgangers en fietsers. We voorzien begeleiding tot aan het kruispunt met de Kuiperstraat. Leerlingen die nog niet opgehaald zijn of naar BKO "De Regenboog" gaan, wachten onder "De Verbinding". Dit is de overdekte ruimte aan de kleuterschool achter de hoofdingang van de school.
Deze leerlingen worden tegen 15.45u. naar de BKO gebracht.