Documenten

Via onderstaande lijst kan u enkele belangrijke documenten raadplegen.

Open document Pedagogisch project
Open document schoolreglement LOV 2020-2021
Open document Afsprakennota
Open document Infobrochure kleuterschool 2020
Open document Bijdrageregeling 2020-2021
Open document Belangrijke data schooljaar 2020 - 2021
Open document Het ouderlijk gezag en de school
Open document Activiteitenkalender 2020-2021
Open document Oog voor lekkers