Documenten

Via onderstaande lijst kan je enkele belangrijke documenten raadplegen en afdrukken.

Open document Pedagogisch project
Open document Schoolreglement 2021-2022 De Knipoog
Open document Afsprakennota
Open document Infobrochure kleuterschool 2021-2022
Open document Verlofdagen en belangrijke data schooljaar 2022 - 2023
Open document Bijdrageregeling 2022-2023
Open document Het ouderlijk gezag en de school
Open document Heb ik een doktersbriefje nodig voor school?