Documenten

Via onderstaande lijst kan u enkele belangrijke documenten raadplegen.

Open document Pedagogisch project
Open document Schoolreglement SG 2021-2022 De Knipoog
Open document Afsprakennota
Open document Bijdrageregeling 2021-2022
Open document Infobrochure kleuterschool 2020
Open document verlofdagen en belangrijke data 2021 - 2022
Open document Het ouderlijk gezag en de school
Open document Activiteitenkalender 2020-2021
Open document Oog voor lekkers