Kinderparlement

In onze school vinden we het belangrijk dat ook de kinderen een stem hebben in het reilen en zeilen van de dagelijkse klas- en schoolwerking. Tijdens de klassenraden en de vergaderingen van het kinderparlement beslissen onze kinderen mee over hoe we van onze school een fijne, gezellige, veilige en toffe plek kunnen maken waar zij graag vertoeven. Tijdens deze gesprekken leren onze kinderen ook belangrijke waarden die zij later zeker nog zullen nodig hebben: leren luisteren naar elkaar, respect tonen voor de mening van anderen, vlot leren communiceren, beslissingen en verantwoordelijkheden leren nemen, ...

Kinderparlementsverkiezingen

In september van elk schooljaar worden van het 4de tot en met het 6de leerjaar uit elke klas 2 kinderen verkozen om hun klas dat schooljaar te vertegenwoordigen in het kinderparlement. Er wordt telkens gevraagd wie zich kandidaat wil stellen in elke klas en voor de verkiezingen gaat een echte verkiezingscampagne door. In alle ‘eer en geweten’ kiezen de leerlingen daarna een medeleerling, waarvan zij verwachten dat die de agendapunten het beste kan toelichten en eventueel verdedigen in het kinderparlement. In januari volgt dan de kinderparlementsverkiezing van leerlingen van het 3de leerjaar.

Het kinderparlement

In het kinderparlement zetelen 2 vertegenwoordigers van het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Vanaf februari wordt het leerlingengroepje aangevuld met 2 kinderen uit het 3de leerjaar.

De verkozenen voor dit schooljaar zijn:

  • 3de leerjaar: Féline en Staf  
  • 4de leerjaar: Louise en Vik 
  • 5de leerjaar: Lissa en Lars
  • 6de leerjaar: Marie en Elias 

Om de veertien dagen vergaderen de leden van het parlement tijdens de middagpauze onder begeleiding van meester Wim. De data van de vergaderingen worden vastgelegd voor een gans schooljaar. Telkens wordt er een agenda en een verslag opgemaakt van de bespreking. De voorstellen die vanuit elke klas naar voren komen, worden behandeld en besproken. Eventuele bezwaren worden steeds gemotiveerd. Weerhouden voorstellen worden ook aan
de leerkrachten voorgelegd. Een voorstel wordt pas aanvaard als het ook de personeelsvergadering met succes gepasseerd is.

De ideeënbus

In elke klas staat een ideeënbus. Hierin posten de leerlingen hun opmerkingen, vragen, problemen, voorstellen, ... die zij met de klasgroep tijdens een kringgesprek willen bespreken.