Centrum voor leerlingbegeleiding (CLB)

Onze school werkt samen met:

CLB AMi1
Mgr. Donchelei 9, 2290 Vorselaar
Tel: 014/50 74 00
E-mail: vorselaar@clb-ami1.be
www.clb-ami1.be

Openingsuren:
Voormiddag: 9.00u - 12.00u.
Namiddag: 13.00u. - 16.00u.
Maandag tot 19.00u.

CLB-medewerkers

De CLB-contactpersoon voor onze school is Liesje Mertens (kinderpsychologe). 
Zij is ook aanwezig tijdens het MDO-zorgoverleg.
liesje.mertens@clb-ami1.be

Werking

Op vraag van leerlingen, ouders en school werken we samen aan vragen en zorgen rond:

  • Leren en studeren: als het op school niet wil vlotten en meer hulp wenselijk is;
  • Onderwijsloopbaan: ouders en leerlingen wegwijs maken in de brede waaier van studiemogelijkheden. Wij helpen als kiezen moeilijk wordt;
  • Preventieve gezondheidszorg: als je vragen hebt, advies of begeleiding wenst rond gezondheidsproblemen;
  • Psychisch en sociaal functioneren: als de leerling zich niet goed voelt in zijn vel, als het niet vlot met leeftijdsgenoten of thuis.

Het CLB werkt schoolnabij en onafhankelijk. Het is een veilige plek waar je in vertrouwen terecht kan met je vragen en problemen. Artsen, maatschappelijk werkers, opvoedkundigen, psychologen en verpleegkundigen werken er samen. Het welzijn van de leerling staat steeds centraal.

Alle tussenkomsten van het CLB zijn gratis. Sommige tussenkomsten van het CLB zijn echter verplicht: de medische onderzoeken, opvolging van vaccinaties, maatregelen bij besmettelijke ziekten, tussenkomsten bij spijbelen.

Meer informatie vindt u in onze schoolbrochure en op www.clb-am1.be.