Documenten

Via onderstaande lijst kan u enkele belangrijke documenten raadplegen.

Open document Pedagogisch project
Open document Schoolreglement 2019-2020
Open document Afsprakennota
Open document Infobrochure kleuterschool
Open document Bijdrageregeling 2019-2020
Open document Verlofdagen schooljaar 2019-2020
Open document Het ouderlijk gezag en de school
Open document Activiteitenkalender 2019-2020