Namiddag: Geen school

30 juni 2020
Algemeen

De leerlingen hebben in de namiddag geen school.