Namiddag: Geen school

30 juni 2023
Algemeen

De leerlingen hebben in de namiddag geen school.