Documenten

Via onderstaande lijst kan u enkele belangrijke documenten raadplegen.

Documenten

Open document Gezamenlijk schoolreglement LOV juni 2018-2019
Open document Pedagogisch project
Open document Afsprakennota
Open document Infobrochure kleuterschool
Open document Het ouderlijk gezag en de school
Open document bijdrageregeling 2019-2020
Open document verlofdagen schooljaar 2019-2020