Documenten

Via onderstaande lijst kan u enkele belangrijke documenten raadplegen.

Documenten

Open document Pedagogisch project
Open document Afsprakennota
Open document Het ouderlijk gezag en de school
Open document Infobrochure kleuterschool
Open document Gezamenlijk schoolreglement LOV 2017-2018