Medisch onderzoek

15 oktober 2019

Het 4de leerjaar gaat ter controle naar het CLB voor een medisch onderzoek.