Infoavond voor ouders

2 september 2019

De leerkracht vertelt hoe er in de klas en op school wordt gewerkt en wat er van je kind wordt verwacht.